Farnosť
Opatová
Kubrá

O farnosti Opatová nad Váhom 

Opatová nad Váhom (ďalej len Opatová) bola samostatnou obcou do 31. decembra 1984. Od 1. januára 1985 je administratívne pričlenená k mestu Trenčín ako jeho časť. Nachádza sa cca 5 kilometrov severne od centra mesta Trenčín. Dejiny obce môžeme sledovať od prvej písomnej zmienky z roku 1238. Vtedy uhorský kráľ Belo IV. pridelil polovicu obce do užívania benediktínskemu opátstvu na Skalke.V tomto čase sa obec ešte nazývala “Gezte”. Obec patrila pod opáctvo na Skalke až do roku 1773. V roku 1789 bola v Opatovej zriadená samostatná farnosť. 

Pokojnejšie 19. storočie vystriedalo búrlivé dvadsiate s dvoma svetovými vojnami a rýchlym rozvojom. Na frontoch prvej svetovej vojny bojovalo veľa mužov z Opatovej. Na pamiatku mužov, ktorí zomreli počas tejto vojny, vybudovali Opatovania pamätník pri fare. Je na ňom vyrytých 25 mien padlých Opatovanov (viď zoznam mien dole). I v 21. storočí je život v Opatovej stále aktívny. Už pravidelne sa tu konajú výstavy s rôznymi tématikami.

Kultúrny život spestruje i pobočka Verejnej knižnice Michala Rešetku. Miestnu školu, založenú v roku 1802, navštevuje v školskom roku 2013/2014 66 žiakov. V rokoch 2003 a 2004 sa vykonali rekonštrukčné práce na miestnom kostole.