Farnosť
Opatová
Kubrá

   ŽIVÉ VYSIELANIE SVÄTEJ OMŠE

Farské oznamy Opatová hoblina

Farské oznamy Kubrá19. Nedeľa v cezročnom období C

 (08.08.2022.- 14.08.2022)

Kontakt: 032/743 32 22, mobil: 0908/963 653, fara.opatova.sk

Číslo účtu farnosti: SK09 0900 0000 0000 4169 3157

 Pondelok – 8.augusta – sv. Dominika, kňaza svätá omša online

Opatová   17.00  Za + Štefana a syna Jána a Ondreja a Jána

                                  Strakových

 

Utorok – 9.augusta – sv.Terézie Benedikty od Kríža, pn. a muč., patrónky Európy svätá omša online

Opatová    7.00 Za + Jozefa Kuzmu

 

Streda – 10.augusta – sv.Vavrinca, diakona a muč. svätá omša online

Opatová   7.00 Za + Zlatku

 

Štvrtok – 11.augusta – sv. Kláry, panny svätá omša online

Opatová     7.00 Na úmysel ordinára

 

Piatok – 12.augusta – svätá omša online

Opatová    17.00 Za + Ondreja /20.výr./ a Magdalénu Liškových

 

 Sobota – 13.augusta – svätá omša online

Opatová    7.00  Za ružencový spolok

 

Nedeľa – 14.augusta – 20.nedeľa v cezročnom období – svätá omša online  

Opatová    7.00 Za + Jozefa a Helenu Antalových a synov Milana a

                                Viliama

Opatová    10.30 Za veriacich

 

 

Oznamy

 

a)   V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na potreby kostola. Za všetky Vaše milodary PBZ a vďaka.

 

b)   Naďalej tí ktorí sa prihlásili na prijatie sviatosti birmovania môžu v sakristii prevziať slovníček na nedeľné sväté omše. Tento slovníček sa začne používať od septembra pri nedeľných svätých omšiach.

 

c)    Na webovej stránke farnosti je zoznam tých ktorí sa prihlásili na prijatie sviatosti birmovania a zároveň sú tam otázky, z ktorých sa bude písať test na začiatku septembra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrieť minulotýždňové oznamy