Farnosť
Opatová
Kubrá

Farské oznamy Opatová hoblina

Farské oznamy Kubrá

Oznamy na 2.veľkonočnú nedeľu "B"

(07.04.2024 - 14.04.2024)

kontakty

Farský úrad: 0911 854 222, www.fara.opatova.sk, trencin.opatova@nrb.sk

farár: 0905 397 241, mlysican@gmail.com

Číslo účtu farnosti: SK77 0200 0000 0048 1318 3957


Liturgický kalendár:

Pondelok - slávnosť Zvestovania Pána (prenesený sviatok z 25.3.2024)

Nedeľa - 3.veľkonočná

 

Sv.omše 

 

  dátum     

 

čas      

úmysel
nedeľa

07.04.2024

7:00

+ Milan Ďuriš - 4. výr.10:30

+ Emília Balušková - 2. výr.

pondelok 08.04.2024

18:00

za farníkov

utorok 09.04.2024

7:00

zdravie a BP pre rodinu
streda 10.04.2024

18:00

Božia pomoc pre rodinu
štvrtok 11.04.2024

18:00

+Magdaléna  

piatok 12.04.2024

18:00

40.nar. Martin, poďakovanie a prosba o BP  

sobota 13.04.2024

07:00

+Jozef, Mária, vnuk Pavol, rod.Poradova

nedeľa 14.04.2024   7:00

+Jozef, Antónia 10:30 +Tomáš, Katarína, syn Jozef

Príležitostné oznamy

Dnes je 1.nedeľa v mesiaci. O 15:00 bude prvonedeľná pobožnosť.

Dnes bude veľkonočné korčuľovanie na zimnom štadióne M.Gáboríka v čase 16:15-17:15 hod. Vstup zdarma.

V dňoch 12.04. -20.04. sa koná farská púť do Talianska. V tomto čase p.farára zastupujú P. Martin Macko (0911 210 814) a dp. Karol Dobiáš (0903 258 694). 


 

Informácie o živote farnosti nájdete i na Facebooku a na Instagrame ,, Farnosť Trenčín-Opatová !