Farnosť
Opatová
Kubrá

Farské oznamy Opatová hoblina

Farské oznamy Kubrá

Dvadsiata ôsma nedeľa C

kostol sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, Opatová

(14.10.2019.- 20.10.2019)

Kontakt: 032/743 32 22, mobil: 0908/963 653, fara.opatova.sk

 

 Pondelok – 14.októbra

Opatová  17.30 h. Na poďakovanie za dožitých 60 rokov života

 

 Utorok – 15.októbra.

Opatová  6.45 h. Svätá omša nebude

 

Streda – 16.októbra

Opatová  17.30 h. Svätá omša nebude

 

Štvrtok – 17.októbra

Opatová 6.45 h. Svätá omša nebude

 

Piatok – 18.októbra

Opatová  17.30  Za Svätá omša nebude

 

 Sobota – 19.októbra

Opatová  15.00 h. Sobášna sv. omša

               16.00 h. Sobášna sv. omša

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nedeľa – 20.októbra – Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období C

Opatová  7.00 h. Za + Jozefínu, Františka a syna Ľubomíra  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Ján Vician, administrátor farnosti

 

Oznamy 

 

 

 

a)   Tento týždeň nebudem vo farnosti z dôvodu účasti na duchovných cvičeniach. V prípade potreby sa obráťte na farský úrad Skalka nad Váhom.

 

b)   Od utorka do piatku okrem stredy vždy o 16.30 hod. budem v kostole modlitba posvätného ruženca.

 

c)    Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa po sv. omši bude zbierka na Misie. Za všetky vaše milodary PBZ a vďaka.

 

d)   Sviatosť manželstva dňa 19. októbra pri sv. omši o 15.00 hod. chcú prijať Lukáš Surovčík, syn Jána a Kamily r. Šuhajovej, pochádzajúci z farnosti Trstená a Lenka Lišková, dcéra Jána a Anny r. Medvedíkovej, pochádzajúca z farnosti Opatová. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke môže to nahlásiť na farskom úrade.

 

e)    Sviatosť manželstva dňa 19. októbra pri sv. omši o 16.00 hod. chcú prijať Šimon Tomáš, syn Matúša a Anny r. Hruščákovej, pochádzajúci z farnosti Sačurov filiálka Dlhé Klčovo a Michaela Foltánová, dcéra Martina a Viery r. Grosovej pochádzajúca z farnosti Opatová. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke môže to nahlásiť na farskom úrade.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrieť minulotýždňové oznamy