Farnosť
Opatová
Kubrá

Farské oznamy Opatová hoblina

Farské oznamy Kubrá

6. Nedeľa v cezročnom období A

kostol sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, Opatová

(17.02.2020.- 23.02.2020)

Kontakt: 032/743 32 22, mobil: 0908/963 653, fara.opatova.sk

 

 Pondelok – 17.februára

Opatová 17.30 h. Za + Antona, syna Antona, Kristínu a Jána

 

Utorok – 18.februára

Opatová  6.45 h. Za + Dušana a Teréziu Jurčákových

 

Streda – 19.februára

Opatová  6.45 h. Na úmysel

 

Štvrtok – 20.februára

Opatová   6.45 h. Za Božiu pomoc pre chorých Martu a Martina

 

Piatok – 21.februára

Opatová   17.30 h. Ku cti Duchu Svätému

 

 Sobota – 22.februára – Katedry sv. Petra, apoštola

Opatová   7.00 h. Za + z rodiny Vánikovej a Liškovej

 

Nedeľa – 23.februára – 7. Nedeľa v cezročnom období A  

Opatová  7.00 h. Za + Štefana a Justínu Pilátových

Opatová 10.30 h. Za veriacich

 

 

Ján Vician, administrátor farnosti

 

Oznamy 

 

b)      Pútnické miesto Skalka pozýva na pôstnu duchovnú obnovu „Pôst ako cesta k slobode“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 15. Marca t.r. v pútnickom dome na Skalka pod vedením vdp. Martina Šalamona, viac info na plagáte alebo na www.putnickemiestoskala.sk

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrieť minulotýždňové oznamy