Farnosť
Opatová
Kubrá

   ŽIVÉ VYSIELANIE SVÄTEJ OMŠE

Farské oznamy pre filiálku Kubrá hoblina

Farské oznamy Opatová


5.Nedeľa v cezročnom období A

 (06.02.2023.- 12.02.2023)

Kontakt: 032/743 32 22, mobil: 0908/963 653, fara.opatova.sk

Číslo účtu farnosti: SK09 0900 0000 0000 4169 3157

___________________________________________________________________________

Pondelok 6.februára – sv. Pavla Mikiho, spoloč., mučeníkov

Kubra  16.00 Za + Pavla, Magdalénu a ich rodičov

 

Piatok 10.februára sv. Školastiky, panny

Kubra  16.00 Za + Petra a Libora Palových

_____________________________________________________________________

Nedeľa – 12.februára – 6.Nedeľa v cezročnom období A 

Kubra   08.30 Za + pána profesora Štefana Hlaváča (40.výročie smrti)

___________________________________________________________________________

 

Oznamy

 

 

 

a)    Dnešnú nedeľu je zbierka na potreby kostola. Za všetky Vaše milodary PBZ vrelá vďaka.

 

b)   V dňoch 1.až 6.augusta t.r. sa uskutoční svetové stretnutie mládeže v Portugalsku. Kto by mal záujem sa zúčastniť môže sa prihlásiť na webovej stránke do konca mája.

 

c)    Stretnutie tých ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania sa uskutoční v piatok 24.februára o 19.00 hod. v kostole. Počas týždeň budú zverejnené na webovej stránke výsledky testu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Pozrieť minulotýždňové oznamy