Farnosť
Opatová
Kubrá

   ŽIVÉ VYSIELANIE SVÄTEJ OMŠE

Farské oznamy pre filiálku Kubrá hoblina

Farské oznamy Opatová


19.Nedeľa v cezročnom období C

 (08.08.2022.- 14.08.2022)

Kontakt: 032/743 32 22, mobil: 0908/963 653, fara.opatova.sk

Číslo účtu farnosti: SK09 0900 0000 0000 4169 3157

 

Piatok 12.augusta

Kubra   18.00 Za + Antóniu

_____________________________________________________________________

Nedeľa – 14.augusta – 20.nedeľa v cezročnom období  

Kubra   08.30 Za zdravie Božie požehnanie a dary Ducha svätého pre

                      rodičov

___________________________________________________________________________

 

Oznamy

 

 

a)   V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na kostol. Za všetky vaše milodary PBZ a vďaka.

 

b)   Naďalej tí ktorí sa prihlásili na prijatie sviatosti birmovania môžu v sakristii prevziať slovníček na nedeľné sväté omše. Tento slovníček sa začne používať od septembra pri nedeľných svätých omšiach.

 

c)    Na webovej stránke farnosti je zoznam tých ktorí sa prihlásili na prijatie sviatosti birmovania a zároveň sú tam otázky, z ktorých sa bude písať test na začiatku septembra.

.

 

Pozrieť minulotýždňové oznamy