Farnosť
Opatová
Kubrá

Farské oznamy pre filiálku Kubrá hoblina

Farské oznamy Opatová

Oznamy na 2.veľkonočnú nedeľu "B"

(07.04.2024 - 14.04.2024)

 

Kontakty

Farský úrad: 0911 854 222, www.fara.opatova.sk, trencin.opatova@nrb.sk

farár: 0905 397 241, mlysican@gmail.com

Číslo účtu farnosti: SK77 0200 0000 0048 1318 3957

 

Liturgický kalendár:

Pondelok -Slávnosť Zvestovania Pána (prenesený sviatok z 25.3.2024)

Nedeľa - 3.veľkonočná


Sv.omše:

Pondelok  08.04.2024         17:00        + p.učiteľ Minárik a jeho manželka

Streda     10.04.2024         17:00       

Piatok      12.04.2024         17:00       + Ivan Matejka

Nedeľa     14.04.2024          8:30        + Pavol Matejka, sestra, rodičia

 

Príležitostné oznamy:

Veľkonočné obdobie trvá do Zoslania Ducha Svätého.

Namiesto Anjel Pána sa modlíme antifónu "Raduj sa, nebies Kráľovná"

Dnes bude veľkonočné korčuľovanie na zimnom štadióne M.Gáboríka v čase 16:15-17:15 hod. Vstup zdarma.

V dňoch 12.04. -20.04. sa koná farská púť do Talianska. V tomto čase p.farára zastupujú P. Martin Macko (0911 210 814) a dp. Karol Dobiáš (0903 258 694). 

 

 

 

Informácie o živote farnosti nájdete i na Facebooku ,, Farnosť Trenčín-Opatová !