Farnosť
Opatová
Kubrá

Farské oznamy pre filiálku Kubrá hoblina

Farské oznamy Opatová

24. Nedeľa v Cezročnom období – A

 (18.09.2023 - 24.09.2023)

Kontakty

Farský úrad: 0911 854 222, www.fara.opatova.sk, trencin.opatova@nrb.sk

farár: 0905 397 241, mlysican@gmail.com

Číslo účtu farnosti: SK77 0200 0000 0048 1318 3957

 

Liturgický kalendár:

streda : Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spločníkov mučeníkov

Štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evcanjelistu

Sobota : Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

Nedeľa: 25. v cezročnom období

 

sv. omše dátum čas úmysel
pondelok 18.9.2023 17:00   + František, Mária
streda 20.9.2023 14:30   + Anna Sokolová - pohrebná ( večerná nebude )
piatok 22.9.2023 17:00   + Karol, Terézia, Rudolf
nedeľa 24.9.2023 08:30      zdravie a BP pre dcúru a deti

 

Príležitostné oznamy

V tomto týždnisú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní : Poďakovanie za úrodu. V Opatovej bude v piatok večer o 18:00 sv. omša na tento úmysel.

Na budúcu nedeľu ( 24.9. ) bude jesenná zbierka na seminár, Pán Boh zaplať za Vaše milodary !

V terméne 23.9.-1.10. 2023 budem na púti v Taliansku. Zastupovať ma bude dp. Karol Dobiáš z Trenčianskej Teplej.

Od 3.9.2023 bude každú nedeľu na zimnom štadióne M.Gáboríka v Trenčíne farské korčuľovanie v čase 16:15-17:15. Vstupné 2 €.