Farnosť
Opatová
Kubrá

Aktuality

news icon 25.12.2017
Vianočný koncert
Pozvánka
viac>

news icon 26.12.2017
Dobrá Novina
Oznam
viac>

Liturgické čítania na dnes

Kontakt

mail icon Potočná 52/87
    91101
    Trenčín

phone icon +421 032 / 74 332 22
    +421 0908/963 653

at icon jan.vician@centrum.sk

Vitajte na stránkach farnosti 

Rozpis bohoslužieb počas sviatkov 2017/18

24. decembra - 4.adventná nedeľa - štedrý deň

Opatová 7.00 hod. sv. omša

Kubrá 8.35 hod. sv. omša

Opatová 23.00 hod. sv. omša v noci

Kubrá 22.00 hod. sv. omša v noci

25. decembra - slávnosť Narodenia Pána

Opatová 7.00 hod. sv. omša, 10.30 hod. sv. omša

Kubra      8.35 hod. sv. omša, 9.40 hod. sv. omša

26. decembra - sviatok sv. štefana, prvomučeníka

Opatová 7.00 hod. sv. omša, 10.30 hod. sv. omša

Kubra  8.35 hod. sv. omša, 9.40 hod. sv. omša

31. decembra - sviatok Svätej rodiny

Opatová 7.00 hod. sv. omša, 10.30 hod. sv. omša spojená s koncoročnou pobožnosťou

Kubra  8.35 hod. sv. omša, 9.40 hod. sv. omša spojejná s koncoročnou pobožnosťou

Opatová 23.30 hod. v kostole adorácia

1. januára - Nový rok, slávnosť Bohorodičky Panny Márie

Opatová 7.00 hod. sv. omša, 10.30 hod. sv. omša

Kubra 8.35 hod. sv. omša, 9.40 hod. sv. omša

6. jaunára - slávnosť Zjavenie Pána

Opatová 5.januára 17.30 hod. sv. omša zo sviatku Zjavenie Pána - požehannie Trojkráľovej vody

Opatová 6.januára 7.00 hod. sv. omša

Kubra 5. jaunára 16.30 hod. sv. omša zo sviatku Zjavenie Pána - požehnanie Trojkráľovej vody

Kubra 6. januára 8.35 hod. sv. omša

7.januára - Nedeľa Krstu Krista Pána

Opatová 7.00 hod. sv. omša, 10.30 hod. sv. omša

Kubra 8.35 hod. sv. omša, 9.40 hod. sv. omša

Sme radi že ste zavítalli na našu stránku, Chceme sa aj týmto spôsobom priblížiť  k Vám.

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde.

V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc - v tomto roku 2018  1.apríla.

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy., v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:

Začiatok Pôstneho obdobia 14.februára, Nanebovstúpenia Pána 10. mája, Zoslanie Ducha Svätého 20.mája, Prvá adventná nedeľa 2.decembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkch verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je  ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.