Farnosť
Opatová
Kubrá

Aktuality

Liturgické čítania na dnes

Kontakt

mail icon Potočná 52/87
    91101
    Trenčín

phone icon +421 032 / 74 332 22
    +421 0908/963 653

at icon jan.vician@centrum.sk   ŽIVÉ VYSIELANIE SVÄTEJ OMŠE
Vitajte na stránkach farnosti 


Sme radi že ste zavítalli na našu stránku, Chceme sa aj týmto spôsobom priblížiť  k Vám.

 

Od 17.júna 2021 sú povolené sväté omša za účasti veriacich s obmedzenou kapacitou pre farský kostol v Opatovej 92 ľudí a v Kubre 60 ľudí. Povinná dezinfekcia rúk a respirátor.

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde.

V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc - v tomto roku 2021  4.apríla.

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy., v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:

Začiatok Pôstneho obdobia 17.ferbruára, Nanebovstúpenia Pána 13. mája, Zoslanie Ducha Svätého 23.mája, Prvá adventná nedeľa 28.novembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkch verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je  ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.