Farnosť
Opatová
Kubrá

Otázky pre kandidátov sv. birmovania 28.06.2022

V prílohe pre birmovancov sú otázky ktoré budú použté pri vstupnom teste, ktorý bude písaný v septembri 2022