Farnosť
Opatová
Kubrá

Akcie hoblina

V našej farnosti sa pravidelne konajú rôzne akcie.

Krížová cesta na Potočnej ulici